ΟλΑΠ 9/2016: Ισχύς αλλοδαπής απόφασης για υιοθεσία ενηλίκου

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ. Από το άρθ. 780 ΚΠολΔ συνάγεται ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία για την αναγνώριση στην Ελλάδα των αλλοδαπών αποφάσεων επί υποθέσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας, άρα και εκείνων για την τέλεση υιοθεσίας.

Περιορισμοί στην υιοθεσία ενηλίκου. Η διάταξη του άρθ. 1579 ΑΚ δεν αντίκειται στην καθιερούμενη με το Σύνταγμα αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.

Επί αιτήσεως υιοθεσίας ενηλίκου με στοιχεία αλλοδαπότητας, όταν το υπό υιοθεσία ενήλικο πρόσωπο είναι αλλοδαπό, το δικαστήριο θα πρέπει να ερευνήσει εξατομικευμένα τις ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις, οι οποίες θα καθιστούσαν αφόρητη, για τις θεμελιώδεις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού δικαίου, την απόρριψη της αίτησης.

Σε περίπτωση υιοθεσίας, η οποία συνήφθη στο εξωτερικό και το ένα μέρος έχει ελληνική ιθαγένεια, ακόμη και στην περίπτωση που διαθέτει και άλλη ιθαγένεια, γίνεται νομολογιακά δεκτό ότι εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, το οποίο, στην περίπτωση που ο υιοθετούμενος είναι ενήλικος, απαγορεύει την τέλεσή της, σύμφωνα με την διάταξη του άρθ. 1579 ΑΚ, τα δε ελληνικά δικαστήρια, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 780 ΚΠολΔ, εφόσον διαπιστώσουν, ότι η προσκομιζόμενη απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου, δεν εφάρμοσε το ελληνικό δίκαιο, αλλά δίκαιο άλλης πολιτείας, το οποίο επιτρέπει την υιοθεσία ενηλίκων, πρέπει να αρνηθούν κατ’ αρχήν την ισχύ της εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΠ 9/2016 Β΄ Τακτική Ολομέλεια

 

Attachments:
FileΠεριγραφήFile size
Download this file (ΟλΑΠ 9.2016.pdf)ΟλΑΠ 9.2016.pdf 100 Kb

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017 12:51)